Om onze klanten een optimale service te kunnen bieden en om de kwaliteit van de dienstverlening en onze planning te kunnen waarborgen hebben we enkele afspraken opgesteld.

 

Aansprakelijkheid

Elni is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onjuiste en/of onvolledige informatie over  lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

Voorschot

Om uw afspraak definitief te bevestigen vragen we een voorschot via overschrijving, uiterlijk 1 maand voor de afspraak.

Verplaatsen van afspraken

Het verplaatsen van afspraken kan tot 2 weken van tevoren kosteloos gebeuren. Verplaatst u de afspraak slechts 1 week op voorhand rekenen we de helft van het voorschot aan. Indien u minder dan 1 week op voorhand verplaatst rekenen we het voorschot volledig aan.

Annuleren van afspraken

Het annuleren van afspraken kan kosteloos tot 1 maand op voorhand. Bij laattijdige annulatie of een vergeten afspraak rekenen we het volledige voorschot aan. Indien er op een workshop minder personen dan het geboekte aantal meekomen dienen we dit 1 week op voorhand te weten, anders blijft de prijs waarvoor geboekt werd geldig.

Te laat komen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de verloren tijd ingekort op de voorziene tijd. Bij meer dan dertig minuten te laat is de afspraak geannuleerd.

Betaling

De prijzen staan vermeld op onze website www.elni.be . Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling contant te voldoen.

Beschadiging & diefstal

Elni heeft het recht om de cliënt een schadevergoeding te laten betalen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt steeds gemeld bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden via . Elni geeft binnen de vijf werkdagen een antwoord. Indien de klacht gegrond is, zoeken Elni en de klager samen een oplossing.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Elni het recht om het advies onmiddellijk stop te zetten.

Privacy gegevens

Elni verzamelt geen persoons gegevens en deelt deze dus ook niet met derden. Als de klant zelf initiatief neemt om in te schrijven op de nieuwsbrief bewaren we het e-mail adres in de mailchimp-generator. Deze gegevens kunnen ten alle tijden op vraag van de klant gewijzigd of verwijderd worden.

Cookies

De site www.elni.be gebruikt cookies voor het verbeteren van het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker.

Elni – BTW-nr: BE0646927939